קטע:רש"י על תהלים לד יא

"רשו" - ל' דלות

"כל טוב" - ניסו"ן ביי"ן בלע"ז כמו כל מלאכה (שמות י"ב)