פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים לד טו

"בקש שלום" - במקומך

"ורדפהו" - במקום אחר