פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים לד ט

"טעמו וראו כי טוב ה'" - טעמו דברו