קטע:רש"י על תהלים לב ג

"כי החרשתי" - כאשר החרשתי מלהתודות על פשעי לפניך

"בלו עצמי" - מרוב אנחותי ודאגותי כל היום שהייתי דואג מפני הפורענות