קטע:רש"י על תהלים לא כד

"אמונים נוצר ה'" - שומר ה' את המאמינים בישועתו וסומכים עליו

"על יתר" - מדה במדה מכוונת כחץ על יתר הקשת (סא"א) או יש לפתור על יתר חבל כנגד חבל קו כנגד קו ל"א יתר הוא לשון גאוה כמו (ישעיהו ט"ו) יתרה עשה פירוש ומשלם על יתר בגאוה לעושי גאוה (סא"א)