קטע:רש"י על תהלים לא יח

"אל אבושה וגו'" - אחרי שקראתיך אין נאה שאבוש

"ידמו לשאול" - ישתתקו ויאלמו למות