קטע:רש"י על תהלים לא ד

"תנחני" - מונאראשמו"י בלע"ז כמו (שמות ל"ב) לך נחה את העם וגו'