קטע:רש"י על תהלים כ ט

"ואנחנו קמנו ונתעודד" - נתגבר עליהם כמו (לקמן קמז) מעודד ענוים לשון עוז