קטע:רש"י על תהלים כ ג

"מקדש" - מהיכל קדשו שהוא שוכן שם