קטע:רש"י על תהלים כט ד

"קול ה' בכח" - בשעת מתן תורה צמצם את קולו לפי כחן של ישראל שנאמר והאלהים יעננו בקול (שמות י"ט) בקולו של משה