קטע:רש"י על תהלים כז ג

"בזאת אני בוטח" - במה שאמר למעלה ה' מעוז חיי