קטע:רש"י על תהלים כו ז

"לשמע" - כמו להשמיע

"כל נפלאותיך" - זה הלל שיש בו לשעבר ויש בו לגוג ויש בו לימות המשיח ויש בו לעתיד לבא