קטע:רש"י על תהלים כו ו

"בנקיון" - שאין גזל במצות שאני מקיים לולב הגזול פסול