קטע:רש"י על תהלים כה ג

"הבוגדים ריקם" - הגזלנים החמסנים המושיבים את העניים ריקם מנכסיהם כמו (לעיל ז') ואחלצה צוררי ריקם