קטע:רש"י על תהלים כד ד

"לא נשא לשוא נפשי" - לא נשבע בשמי ובנפשי לשוא מצינו לשון שבועה נופל על נפש שנאמר נשבע ה' צבאות בנפשו (ירמיהו נא)