קטע:רש"י על תהלים כד א

"לה' הארץ" - ארץ ישראל

"תבל" - שאר ארצות