קטע:רש"י על תהלים כג ה

"דשנת בשמן ראשי" - כבר נמשחתי על פיך למלך

"כוסי רויה" - לשון שובע