קטע:רש"י על תהלים כג א

"מזמור לדוד" - אמרו רבותינו כל מקום שנאמר מזמור לדוד מנגן ואח"כ שורה עליו שכינה מזמור להביא רוח הקודש לדוד וכל שנאמר בו לדוד מזמור שרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירה

"ה' רועי" - במדבר הזה שאני הולך בו בטוח אני שלא אחסר כלום