קטע:רש"י על תהלים כב לב

"יבאו" - הראשונים ויגידו צדקתו לעם הנולד כי עשה להם צדקה