פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים כב לא

"זרע יעבדנו וגו'" - זרע ישראל אשר תמיד עובדים אותו

"יסופר לה' לדור" - סרס המקרא ודרשהו יסופר לדור אחרון לשם ה' ולשבחו את אשר עשה לאותו זרע