רש"י על תהלים כב כט

"כי לה' המלוכה" - כי יראו שחוזרת לך המלוכה והממשלה