פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים כב כח

"יזכרו וישובו אל ה'" - יזכרו האומות הרעה שמצאתנו כשיראו את הטובה וישובו אל ה'