פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים כב כז

"יאכלו ענוים" - לעת הגאולה לימות המשיח

"יחי לבבכם לעד" - כל זה אומר לפניהם