קטע:רש"י על תהלים כב כה

"ענות עני" - צעקת דל כל ענייה שבמקרא לשון צעקה ועוד יש לפתור ענות לשון הכנעה כמו (שמות י') לענות מפני שהוא נכנע ומתפלל לפניך