קטע:רש"י על תהלים כב כ

"אילותי" - כחי כמו (לקמן פח) הייתי כגבר אין איל וכמו יש לאל ידי (בראשית ל"א)