קטע:רש"י על תהלים כב יח

"אספר כל עצמותי" - כאב עצמי

"המה יביטו" - שמחים לאידי