פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים כב יז

"כארי ידי ורגלי" - כאילו הם מדוכאים בפי ארי וכן אמר חזקיה כארי כן ישבר כל עצמותי (ישעיהו לח)