פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים כב טו

"כדונג" - שעוה הנמוחה מחום האש