קטע:רש"י על תהלים כב ט

"גול אל ה'" - כמו לגולל יש לאדם לגולל יהבו ומשאו ליוצרו למען יפלטהו