קטע:רש"י על תהלים כב ב

"למה עזבתני" - עתידה היא ללכת בגולה ואמר דוד תפלה זו על העתיד

"רחוק מישועתי" - ומדברי שאגתי