קטע:רש"י על תהלים כא יב

"כי נטו עליך רעה" - כנגד טיטוס הרשע שאמר הרג את עצמו

"בל יוכלו" - לעשותה