קטע:רש"י על תהלים כא י

"לעת פניך" - לעת זעמך

"באפו יבלעם" - תפלה היא זו