קטע:רש"י על תהלים כא ט

"תמצא ידך לכל אויביך" - כל מכת ידך שיש לך להביא הבא על אויביך