קטע:רש"י על תהלים כא ח

"בל ימוט" - ובחסד עליון הוא בוטח שלא ימוט