קטע:רש"י על תהלים כא ד

"כי תקדמנו ברכות טוב" - קודם ששאלתי ממך הקדמת לי ברכתך על ידי נתן הנביא והקימותי את זרעך וגו' (שמואל ב ז') והכינותי את כסא ממלכתך על ישראל לעולם

"תשית לראשו עטרת פז" - ויקח עטרת מלכם ותהי על ראש דוד (שם ב' י"ב)