קטע:רש"י על תהלים י יח

"לשפוט יתום" - לעשות משפטם של ישראל היתומים ודכים

"בל יוסיף עוד" - עמלק

"לערץ אנוש" - לכתת ולשבר את האנושים וחולים