קטע:רש"י על תהלים י יג

"על מה נאץ רשע" - להקב"ה לפי שאמר בלבו לא תדרוש