קטע:רש"י על תהלים י טז

"ה' מלך עולם ועד" - מאחר שיאבדו גוים מארצו