קטע:רש"י על תהלים יט יג

"שגיאות מי יבין" - אני נזהרתי בהם אבל אי איפשר להזהר שלא אשגה בהם ואתה נקני מנסתרות שנסתרו ממני ולא ידעתי בחטאי בשגגה