קטע:רש"י על תהלים יט ז

"ותקופתו על קצותם" - הקפת סבובו מקצה אל קצה

"ואין נסתר מחמתו" - אילמלא ניתן ברקיע התחתון לא היה אדם נסתר מפניו מפני חמימותו שחמה ולבנה ברקיע השני כדאמרינן שבעה רקיעים הם וילון רקיע שחקים זבול מכון מעון ערבות ומונה להם כסדרן וילון אינו משמש כלום רקיע יש בו חמה ולבנה כוכבים ומזלות כו'