קטע:רש"י על תהלים יט ג

"יום ליום יביע אומר" - מעשה בראשית מתחדש מיום אל יום לערב חמה שוקעת וזורחת לבקר ומתוך כך יביעו הבריות אמרי שבח על ידי הימים והלילות שמורים את הבריות לקלס ולהודות מנחם פתר יביע לשון מעין נובע

"יחוה" - לשון הגדה