קטע:רש"י על תהלים יט ב

"השמים מספרים כבוד אל" - המשורר עצמו פירש את הדבר

"אין אומר ואין דברים" - אינן מדברים עם הבריות אלא מתוך שבכל הארץ יצא קום ומאירים לבריו' מתוך כך מספרים הבריות כבוד אל ומודים ומברכין על המאורות

"ומעשה ידיו מגיד הרקיע" - הכוכבים ואת המזלות שהם מעשה ידיו של הקב"ה אשר הם שם כמו שנאמר ויתן אותם אלהים ברקיע השמים (בראשית א') ומשם מגידים כבודו