קטע:רש"י על תהלים יח לז

"תרחיב צעדי תחתי" - המרחיב צעדיו אינו נוח ליפול וכן הוא אומר בלכתך לא יצר צעדך (משלי ד')

"מעדו" - איקלורגירי"נט בלע"ז

"קרסולי" - הם הרגלים מן האסתורין שקורין קביליי"א בלע"ז ולמטה