קטע:רש"י על תהלים יח לו

"וענותך תרבני" - הרביתה מדת ענותך להתנהג בה עמי