פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים יח לא

"צרופה" - ברורה מבטיח ועושה