קטע:רש"י על תהלים יח יט

"יקדמוני" - אויבי היו ממהרין ומקדימין לבא עלי ביום אידי ויהי ה' וגו'