קטע:רש"י על תהלים יח יז

"ישלח ממרום" - מלאכיו להציל את ישראל מן הים וממצרים

"ימשני" - לשון הוצאה כמו כי מן המים משיתהו (שמות ב')