פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים יח ט

"עלה עשן באפו" - אנשישנאר"ילאש בלע"ז כן דרך כל חרון אף להעלות עשן מנחיריו