רש"י על תהלים יח ז

"בצר לי אקרא" - אני הייתי קורא לה' תמיד