קטע:רש"י על תהלים יח ה

"אפפוני חבלי מות" - פעמים רבות סבבוני רשעים אפפוני כמו סבבוני וכן אפפו עלי רעות (לקמן מ')

"חבלי מות" - מחנות אויבים כמו חבל נביאים בספר שמואל וי"ת כאיתא דיתבא על מתברא לשון חבלי יולדה

"ונחלי בליעל" - אף הוא לשון גייסות שוטפים כנחל